CN Maskinfabrik

Heating systems

CN Maskinfabrik A/S specialises in developing and manufacturing boilers, stokers and biofuel-fired systems. We also know all about extending and improving already existing systems, regardless of make and capacity. With CN's flexible solutions you are sure of good exploitation of fuel, minimum quantities of ash and operational reliability. CN combustion plants for wood, pellets, chipwood, briquettes and other bio-fuels. Contact us about any special requirements in connection with your heating system.

Read our brochure

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

Feuerungsanlagen

CN Maskinfabrik A/S hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Kesseln, Stokern und Biomassefeuerungsanlagen spezialisiert. Außerdem bieten wir Ausbau- und Verbesserungsmöglichkeiten für vorhandene Anlagen an, ungeachtet der Marke und Kapazität. CN's flexible Lösungen sorgen für eine hohe Ausnutzung des Brennmaterials, minimale Aschemengen und für Betriebssicherheit. CN-Feuerungsanlagen sind für Holz, Holzpellets, Hackgut und sonstige Biobrennstoffe geeignet. Wenden Sie sich bei eventuellen Sonderwünschen für Ihre Feuerungsanlage gern an uns.

Broschüre sehen

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

Förbränningsanläggningar

CN Maskinfabrik A/S på utveckling och produktion av värmepannor, brännare och halmförbränningsanläggningar. Samt utbyggnads- och förbättringsmöjligheter för existerande anläggningar, oavsett märke och kapacitet. CN:s flexibla lösningar försäkrar både högt utnyttjande av bränslet, minimala askmängder och god driftsäkerhet. CN förbränningsanläggningar finns till ved, halm, flis, pellets, bricketter, spannmål, papp och emballage mm. Kontakta oss för eventuella specialönskemål angående Er förbränningsanläggning.

Brochure

CN Maskinfabrik A/S - Skovløkkevej 4, Tiset – DK-6510 Gram Phone (+45) 74821919 - Fax. (+45) 74821920 - mail@cn-maskinfabrik.dk

stoker-forside-3

stoker-forside-2

stoker-forside-1

AKTUELT

  ÅBENT HUS I JANUAR

Sæt kryds i kalenderen
Åbent hus 27. januar 2017 kl. 9 – 21

Nærmere info kommer på denne side

 

 

 

 

 

 

 

 

CN STOKER

CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg til ethvert formål og behov. Vi leverer anlæg til boligopvarmning, korntørring og til industriel procesvarme, så vi kan også matche dine ønsker.

CN’s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændslet, minimal askemængde og suveræn driftssikkerhed takket være viden, godt dansk håndværk og tæt kvalitetsstyring på vores egen fabrik.

CN leverer fyringsanlæg til træpiller, flis, træ, halm, briketter, pap, emballage og mange andre typer brændsel, så kontakt os for evt. specialønsker omkring dit fyringsanlæg. Du er også velkommen til at besøge vores showroom her i Tiset v. Gram, hvor vi har udstillet mange forskellige anlægstyper og –størrelser.

Landsdækkende service
Vores servicespecialister servicerer, ombygger, udbygger og forbedrer eksisterende anlæg uanset mærke og kapacitet

         

AGROMEK 2016

Vi oplevede en helt overvældende interesse for vores produkter på den nyligt afholdte Agromek messe i Herning. Alle besøgende skal have en stor tak for at lægge vejen forbi os.
Især var der stor interesse for de nye produkter vi fremviste:

 • Cogemax: strømproducerende pillekedel
 • Cogetherm: strømproducerende enhed, der kan kobles på eksisterende kedler, blot bestemte krav kan opfyldes.
 • Twist: kondenserende pillekedel med fantastisk høj virkningsgrad, op til 105,3%.
 • Prestige: ny serie af pillekedler med høj virkningsgrad og aut. tænding og rensning af kedelrør og brænder.
 • External: ny serie af udendørs pillekedler, monteret i vejrbestandigt kabinet.

Vi vil hurtigst muligt opdatere vores hjemmeside med flere oplysninger om disse produkter.

ENERGITILSKUD

Der kan i langt de fleste tilfælde opnås et ikke uvæsentligt tilskud i forbindelse med udskiftning af et ældre fyringsanlæg.
Kontakt os, og vi vil gerne (helt uforpligtende) være behjælpelige med at undersøge, hvilket tilskud der kan opnås.

 • © Copyright 2014 CN Maskinfabrik
 • Skovløkkevej 4
 • Tiset
 • 6510 Gram
 • Tlf +45 7482 1919
 • Fax +45 7482 1920